+385 99 734 2169

RIJEKA

RIJEKA

Rijeka 51000 Rijeka, Senjsko pristanište 3, Tel. +385 51 211 422

Lučka ispostava

Adresa

Telefon

Fax

Unije

51562 Unije

Unije bb

051 235 726

051 235 729

Lopar

51281 Lopar

Lopar bb

051 775 286

***

Mošćenička Draga

51417 Mošćenička Draga

Šetalište 25 travnja 2

051 737 501

051 737 501

Opatija

51410 Opatija

Zert 3

051 711 249

051 711 249

Bakar

51222 Bakar

Primorje 39

051 761 214

051 761 326

Kraljevica

51262 Kraljevica

Obala kralja Tomislava 5

051 281 330

051 282 210

Crikvenica

51260 Crikvenica

Trg Stjepana Radića 1/I

051 242 321

051 242 321

Novi Vinodolski

51250 Novi Vinodolski

Obala kneza Branimira 3

051 244345

051 792 130

Omišalj

51513 Omišalj

Put mora 1

051 842 053

051 842 219

Malinska

51511 Malinska

Lina Bolmarčića

051 859 346

051 859 346

Krk

51500 Krk

Trg bana Jelačića 1

051 221 380

051 221 380

Punat

51521 Punat

Obala 86

051 854 065

051 855 334

Baška

51523 Baška

Palada 88

051 856 821

051 860 111

Šilo

51515 Šilo

Lokvišća 1

051 852 110

051 852 110

Cres

51557 Cres

Jadranska obala 1

051 571 111

051 571 111

Mali Lošinj

51550 Mali Lošinj

Priko 60

051 233 845

051 231 438

Nerezine

51554 Nerezine

Obala nerezinskih pomoraca bb

051 237 380

051 237 380

Susak

51561 Susak

Susak bb

051 239 205

051 239 001

Rab

51280 Rab

Trg municipa Arbe 1

051 725 419

051 724 103